حالت نمایش:
رستر قهوه مکس کافی ظرفیت 2 کیلویی
پیش سفارش
نمایش سریع

  رستر قهوه مکس کافی ظرفیت 2 کیلویی

  تماس بگیرید

  رستر مکس کافی محصول یکی از شرکتهای قدیمی در صنعت قهوه در ایران است . گروه مکس کافی تلاش  کرده تا بعضی از نقاط ضعف را در طراحی رسترهای خارجی اصلاح کند وبعضی نقاط قوت را کامل وباکیفیت پیاده سازی نماید.سازنده ایرانی این رستر با اطمینان وافتخار روی محصول خود ساخت ایران حک میکند وبه تولید وخدمات خود کاملا اعتقاد دارد.قیمت بسیار پایین نسبت به ..

  رستر قهوه مکس کافی ظرفیت 3 کیلویی
  پیش سفارش
  نمایش سریع

  رستر قهوه مکس کافی ظرفیت 3 کیلویی

  تماس بگیرید

  رستر مکس کافی محصول یکی از شرکتهای قدیمی در صنعت قهوه در ایران است . گروه مکس کافی تلاش  کرده تا بعضی از نقاط ضعف را در طراحی رسترهای خارجی اصلاح کند وبعضی نقاط قوت را کامل وباکیفیت پیاده سازی نماید.سازنده ایرانی این رستر با اطمینان وافتخار روی محصول خود ساخت ایران حک میکند وبه تولید وخدمات خود کاملا اعتقاد دارد.قیمت بسیار پایین نسبت به ..

  رستر قهوه مکس کافی ظرفیت 7 کیلویی
  پیش سفارش
  نمایش سریع

  رستر قهوه مکس کافی ظرفیت 7 کیلویی

  تماس بگیرید

  رستر مکس کافی محصول یکی از شرکتهای قدیمی در صنعت قهوه در ایران است . گروه مکس کافی تلاش  کرده تا بعضی از نقاط ضعف را در طراحی رسترهای خارجی اصلاح کند وبعضی نقاط قوت را کامل وباکیفیت پیاده سازی نماید.سازنده ایرانی این رستر با اطمینان وافتخار روی محصول خود ساخت ایران حک میکند وبه تولید وخدمات خود کاملا اعتقاد دارد.قیمت بسیار پایین نسبت به سایر ب..

  رستر قهوه مکس کافی ظرفیت 15 کیلویی
  پیش سفارش
  نمایش سریع

  رستر قهوه مکس کافی ظرفیت 15 کیلویی

  تماس بگیرید

  رستر مکس کافی محصول یکی از شرکتهای قدیمی در صنعت قهوه در ایران است . گروه مکس کافی تلاش  کرده تا بعضی از نقاط ضعف را در طراحی رسترهای خارجی اصلاح کند وبعضی نقاط قوت را کامل وباکیفیت پیاده سازی نماید.سازنده ایرانی این رستر با اطمینان وافتخار روی محصول خود ساخت ایران حک میکند وبه تولید وخدمات خود کاملا اعتقاد دارد.قیمت بسیار پایین نسبت به ..

  رستر قهوه مکس کافی ظرفیت 30 کیلویی
  پیش سفارش
  نمایش سریع

  رستر قهوه مکس کافی ظرفیت 30 کیلویی

  تماس بگیرید

  رستر مکس کافی محصول یکی از شرکتهای قدیمی در صنعت قهوه در ایران است . گروه مکس کافی تلاش  کرده تا بعضی از نقاط ضعف را در طراحی رسترهای خارجی اصلاح کند وبعضی نقاط قوت را کامل وباکیفیت پیاده سازی نماید.سازنده ایرانی این رستر با اطمینان وافتخار روی محصول خود ساخت ایران حک میکند وبه تولید وخدمات خود کاملا اعتقاد دارد.قیمت بسیار پایین نسبت به سایر ب..

  دستگاه رستر قهوه مکس کافی ظرفیت 60 کیلویی
  پیش سفارش
  نمایش سریع

  دستگاه رستر قهوه مکس کافی ظرفیت 60 کیلویی

  تماس بگیرید

  رستر مکس کافی محصول یکی از شرکتهای قدیمی در صنعت قهوه در ایران است . گروه مکس کافی تلاش  کرده تا بعضی از نقاط ضعف را در طراحی رسترهای خارجی اصلاح کند وبعضی نقاط قوت را کامل وباکیفیت پیاده سازی نماید.سازنده ایرانی این رستر با اطمینان وافتخار روی محصول خود ساخت ایران حک میکند وبه تولید وخدمات خود کاملا اعتقاد دارد.قیمت بسیار پایین نسبت به سایر ب..

  نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)